top of page
Private Tutoring

Bilimsel Çalışmalar

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(08/11/2017), Zihinsel Engelli Bireylere Toplumsal Uyum Becerilerinin Öğretiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Etkililiği. 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(05/10/2016), Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Akıllı Telefon ve Tablet Kullanımı İle      Tuvalet Becerilerinin Öğretimi.26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Eskişehir.

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(09/10/2015), Özel Eğitim Öğretmenlerinin Zihinsel Engellilerin Eğitiminde Yardımcı Teknoloji Kullanım Düzeyleri ve Görüşleri. Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kongresi: Ankara.

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(05/10/2018), Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Düzeyleri ve Görüşleri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Eskişehir.

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(06/11/2019), Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylere Temel İletişim Becerilerinin Öğretiminde Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarının Etkililiğ.29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Kuşadası

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(11/10/2018), Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Öz bakım Becerilerinin Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri.28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Eskişehir.

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(08/11/2017), Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Öz bakım Becerilerinin Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri.27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Samsun.

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(06/11/2019), Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylere Toplama İşlemi Öğretiminde Oyunlaştırılmış Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Kuşadası.

Konferans Bildirisi

ŞENTÜRK, F.(11/10/2018), Zihinsel Engelli Bireylere Toplumsal Uyum Becerilerinin Öğretiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Etkililiği. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Eskişehir.

bottom of page