top of page

Eğitim Hayatı

ÖĞRENME VE YAŞAM

2018 - 2021

Yüksek Lisans, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Zihin Engelliler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

2003 - 2007

Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği

Eğitim Hayatı: Eğitim
bottom of page